back to home dude

Crazy Mustang 2

Crazy Mustang 2

Om Crazy Mustang 2

Bana dig en väg över de olika bilarna, kistorna och andra hinder. Försök på vägen att få så många extra poäng som möjligt för en högre poäng!