back to home dude

Crazy Freekick

Crazy Freekick

Om Crazy Freekick

Vem kan göra den bästa frisparken i världen? Välj ett land och försvara äran av det landet. Ser du de två balkarna? Bestäm hur och var du ska placera ditt skott. Observera, uppdraget blir hela tiden svårare.