back to home dude

Crazy Farming

Crazy Farming

Om Crazy Farming

Den här bonden har ett överskott av kalkoner och därför har din mamma gett dig uppdraget att fånga några kalkoner. Hoppa på djuren för att komma vidare och så samla ännu fler kalkoner. Hur långt kan du komma, innan du ramlar i gödseln?