back to home dude

Crazy Digger 1

Crazy Digger 1

Om Crazy Digger 1

Ät upp alla kristaller. Observera de fallande blocken och vilken du kan omplacera eller inte.