back to home dude

Crazy Dad 2: Day at the Library

Crazy Dad 2: Day at the Library

Om Crazy Dad 2: Day at the Library

Den galna pappan är tillbaka och den här gången har han ett jobb i biblioteket. Det är bara ett problem, de irriterande studenterna förstör all ro. Därför är det dags att skicka hem alla ungdomar. Kan du hitta ett sätt, så att ungdomarna lyssnar på dig?