back to home dude

Crazy Copter

Crazy Copter

Om Crazy Copter

Hoppa in i din helikopter och starta flygningen. På vägen kommer du att träffa på olika balkar. Dessa kan du bättre undvika för att så rädda ditt eget liv.