back to home dude

Crash Town 2

Crash Town 2

Om Crash Town 2

I den här staden finns det trafikregler, och därför händer det dagligen att bilar krockar med varandra! Kan du snabbt placera de rätta skyltarna så att olyckorna blir mindre? Om du gör det bra kan du tjäna 3 stjärnor i varje nivå!