back to home dude

Crash Town 1

Crash Town 1

Om Crash Town 1

Trafiken i den här staden är väldig kaotisk. Det är upp till dig att leda den i rätt riktning genom att till exempel placera trafikljus. Så uppstår det inga olyckor.