back to home dude

Crash It Smash It 1

Crash It Smash It 1

Om Crash It Smash It 1

Kryp in bakom ratten och se till att du inom tiden lyckas förstöra tillräckligt med objekt! Öka hastigheten och bonka så många föremål som möjligt i stycken för att spela ut nivåerna!