back to home dude

Crappy Bird

Crappy Bird

Om Crappy Bird

Flyg med den här fula fågeln genom luften och tryck i rätt ögonblick på knappen för att så undvika rören. Se till att du inte träffar något, annars måste du börja om igen!