back to home dude

Cowboy Kid Chase

Cowboy Kid Chase

Om Cowboy Kid Chase

Hjälp Cowboy Kid under hans jakt! Hoppa över de djupa avgrunderna och använd ditt lasso att ta fast föremål med så att du kan springa ännu högre! Lyckas du att fånga tillräckligt med trekanter för att så få den högsta poängen?