back to home dude

Cowaboom: Lost In Time 2

Cowaboom: Lost In Time 2

Om Cowaboom: Lost In Time 2

Elimenera fienderna i varje nivå genom att använda olika kor! Försök att besegra motståndarna med så få kor som möjligt. Kan du förtjäna de tre koskällorna i varje nivå?