back to home dude

Covert Front 4

Covert Front 4

Om Covert Front 4

Se till att du överlevde flygkraschen och försök att fly från militärbasen i detta äventyrsspel. Leta efter de dolda föremålen och tänk ut smarta lösningar till pusslen!