back to home dude

Cover Orange: Journey Pirates

Cover Orange: Journey Pirates

Om Cover Orange: Journey Pirates

Den orange Smiley har hamnat på en riktig piratö. Han måste snabbt göra en skyddsplats av skattkistor och plankor, innan ammunitionsregnet börjar. Vill du hjälpa honom med det? Tänk noga efter var du gömmer smiley och skydda honom.