back to home dude

Cover Color Game

Cover Color Game

Om Cover Color Game

Titta noga på bildexemplet. Lyckas du att göra samma bild med formerna som du har fått? Lycka till!