back to home dude

Cosmic Rocks

Cosmic Rocks

Om Cosmic Rocks

Se till att 3 eller fler kometer med samma färg krockar mot varandra! Rikta med din mus och skjut iväg stenarna för att så tjäna poäng. Lyckas du att få den högsta poängen?