back to home dude

Corporation Inc.

Corporation Inc.

Om Corporation Inc.

Ta ledningen över ditt eget företag och bygg ut det till en gigantisk verksamhet. Köp kontorslokaler, anställ personal och se till att du håller allihopa mer eller mindre nöjda så att du kan tjäna massor av pengar!