back to home dude

Cooped Up

Cooped Up

Om Cooped Up

Du är en liten fågel! Och du är hungrig! Hoppa från tak till tak för att kunna ta din mat. Men se upp, de andra fåglarna på grenarna försöker att ta din mat. Och inte bara det, de försöker också att ta dig. Var snabb och låt dig inte fångas!