back to home dude

Cool Balls

Cool Balls

Om Cool Balls

Försök att spela bort alla bollar. En boll försvinner när du spelar över en intilliggande boll. Du får endast förflytta vågrätt och lodrätt, så inte diagonalt!