back to home dude

Cooking Dash

Cooking Dash

Om Cooking Dash

Laga alla slags rätter till dina kunder och servera maten innan de blir otåliga. Ta i mellan betalt för att komma vidare i spelet.