back to home dude

ControlCraft 1

ControlCraft 1

Om ControlCraft 1

Använd dina soldater för att erövra alla torn i området! Erövra så snabbt som möjligt ett antal tomma torn och attackera sedan fienden! Kan du få den högsta poängen?