back to home dude

Construct It

Construct It

Om Construct It

Försök att lägga alla olika figurerna i formen underst i bilden för att få gå vidare till nästa nivå! Ju snabbare du är, desto högre är din poäng! Kan du tjäna 3 stjärnor i varje nivå?