back to home dude

Connect 1001

Connect 1001

Om Connect 1001

Taktiskt tänkande! Koppla samman likadana bilder som minstens ligger fria på en sida och, väldigt viktigt, i inte mer än två etapper.