back to home dude

Comic Star Fighting 3.4

Comic Star Fighting 3.4

Om Comic Star Fighting 3.4

Välj ut en av de välkända ansiktena ur de olika serierna och gör dig redo för en strid! Kombinera olika anfall till en dödlig kombination och jämna så dina fiender med marken. Vågar du utmana en av dina vänner för ett slagsmål på liv och död?