back to home dude

ComboMan: Legend of the Lost Swords

ComboMan: Legend of the Lost Swords

Om ComboMan: Legend of the Lost Swords

Hjälp ComboMan att komma oskaddad genom nivåerna och besegra de röda fienderna med ditt svärd! Skapa kombinationer av olika anfallstekniker för att besegra de röda soldaterna.