back to home dude

Colorus

Colorus

Om Colorus

Colorus mannen springer genom fältet och träffar på alla möjliga slags färger. Klicka på de rätta knapparna och gör det i tid, så att han bara kan springa vidare.