back to home dude

Colored Bricks

Colored Bricks

Om Colored Bricks

Colored Bricks är ett roligt blockpusselspel där du tävlar mot klockan! Rensa grupper med sammanfogade block av samma färg: ju större gruppen är, desto fler poäng får du! När du rensar kommer brickorna att falla in i sina nya platser.