back to home dude

Color Tower

Color Tower

Om Color Tower

Color Tower är ett extra utmanande stapelspel, eftersom blocken du försöker stapla upp är gjorda av vingligt gelé! Försök att stapla tio block åt gången. När du når tio, kommer du in på nästa nivå och tornet kommer att återställas. Se till att du når tio innan ditt torn ramlar ihop!