back to home dude

Color Joy

Color Joy

Om Color Joy

Samla stjärnorna och se till att de färgade föremålen rullar till motsvarande portal. Med musen kan du klicka bort föremål. Kan du samla alla stjärnorna?