back to home dude

Color Compact

Color Compact

Om Color Compact

Flytta sidorna för att göra fyrkanten mindre så att du går vidare till nästa nivå. När du flyttar sidorna får inte bollen vidröra dem.