back to home dude

Color Cleaner

Color Cleaner

Om Color Cleaner

Alla block måste försvinna. Block med samma färg försvinner med ett klick om de rör varandra. Observera, du har endast ett begränsat antal klick.