back to home dude

Colony Defenders 1

Colony Defenders 1

Om Colony Defenders 1

Försvara dina rymdkolonier mot större och större grupper med fiender genom att placera dina män på strategiska platser. Du kan placera flera soldater i en bunker och köpa nya byggnaderna för att få bättre vapen. Se till att du tar bra beslut för att förbli chefen över fienden!