back to home dude

Colony

Colony

Om Colony

Det finns ingen kontakt mer med de andra bosättningarna. Skicka trupper för att se vad som händer.