back to home dude

Colliderix

Colliderix

Om Colliderix

Se till att alla objekt med samma färg krockar med varandra! Det kan du göra genom att klicka bort träföremålen med din mus! Tänk noga på i vilken följdordning du gör det!