back to home dude

Collateral Damage 2

Collateral Damage 2

Om Collateral Damage 2

Välj en av de två mäktiga robotarna, STOOFA eller AK021, och använd olika vapen för att helt förinta staden! Knalla ner byggnader och ta upp de många föremålen som faller ut. Ju längre du överlever, desto starkare blir fienderna!