back to home dude

Collapse 400

Collapse 400

Om Collapse 400

Avlägsna alla block genom att klicka på dem. Du kan endast avlägsna block som är kopplade till block med samma färg.