back to home dude

Cody’s Nightmare Vacation

Cody’s Nightmare Vacation

Om Cody’s Nightmare Vacation

Du är på väg till flygplatsen, men taxichauffören har satt av dig på fel plats. Nu har du hamnat i en konstig stad. Titta runt och gör vad som frågas av dig. Endast så kommer du till att slut komma till flygplatsen.