back to home dude

Cobra Striker

Cobra Striker

Om Cobra Striker

Du är pilot till en helikopter. Slutför din mission, ta bra hand om dina män och utplåna fienden.