back to home dude

Cobra Squad 3

Cobra Squad 3

Om Cobra Squad 3

Se till att du försvarar basen! Placera olika stridare på strategiska platser för att utplåna fienden. Efter varje strid kan du köpa nya vapen och andra tillägg för att göra ditt lag ännu starkare!