back to home dude

Cluster Lander

Cluster Lander

Om Cluster Lander

Försök finna pappret med koordinaterna och använd det för att öppna portarna till nästa kluster. Få inte slut på bränsle!