back to home dude

Clumsy Robber

Clumsy Robber

Om Clumsy Robber

Hjälp den klumpiga tjuven under hans äventyr att stjäla tillbaka den stulna diamanten! Samla olika föremål som kan komma till pass och pussla dig en väg längs de olika hinderna!