back to home dude

Clockwork Cat

Clockwork Cat

Om Clockwork Cat

Hoppa från block till block och se till att du inte faller ner. Dessutom får klockan inte slå 12! Vrid på vägen på knapparna, så att visarna blir tillbaka satta igen. Så når du mållinjen.