back to home dude

Clock Legend

Clock Legend

Om Clock Legend

Se upp för de fientligq klockorna i detta konstiga plattformsspel! Spring och hoppa genom nivåerna och samla alla powerups.