back to home dude

Clicker Heroes

Clicker Heroes

Om Clicker Heroes

Besegra monsterna genom att klicka på dem! På detta sätt samlar du pengar varmed du kan köpa nya tillägg så att du blir ännu starkare. Till vilken nivå kan du lyckas komma?