back to home dude

Clear Vision 5

Clear Vision 5

Om Clear Vision 5

Rikta noga, titta på avståndet och vindriktningen och först därefter ska du skjuta.