back to home dude

Clear Vision 4

Clear Vision 4

Om Clear Vision 4

Efter alla utmattande missioner ligger Jake nu i en coma och måste han återuppliva alla minnen från kriget! Läs vid varje uppdrag beskrivningen av ditt mål och förinta dessa sedan med ditt snipergevär!