back to home dude

Classic Hashi

Classic Hashi

Om Classic Hashi

Anslut alla öar med varandra. Det verkar lätt, men det är endast ett begränsat antal anslutningar möjligt.