back to home dude

Clash Of The World

Clash Of The World

Om Clash Of The World

Se till att du låter tillräckligt med krigare tryggt följa vägen. Längs vägen träffar du på olika fiender, så tänk noga efter vem som du skickar! Efter varje uppdrag kan du använda de förtjänade diamanterna att köpa nya eller starkare underhuggare!