back to home dude

Clash of Goblins

Clash of Goblins

Om Clash of Goblins

Det är din uppgift att skydda ditt slott mot de onda kobolden! Använd specialanfall, mäktiga krigare och andra tekniker för att slå ut dina motståndare. Lyckas du att på detta sätt tjäna tillräckligt med pengar så att du hela tiden på nytt kan köpa bättre tillägg?