back to home dude

Civilization Wars 3

Civilization Wars 3

Om Civilization Wars 3

Är du redo för att vinna tillbaka lite mark? I det här spelet är du befälhavaren av en hel ras. Välj din favorit och ta över allt i din väg. Hur? Skicka dina trupper till de rätta platserna. Varje gång som du skickar dina trupper, går hälften till den nya platsen. Så tänk noga över dina steg!